Cần tuyển freelancer dịch bài viết khoảng 3000 chữ, dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh

500,000 - 1,200,000đ
Báo giá kết thúc sau: 04/10/2019

Mình cần người dịch bài viết từ tiếng Việt sang tiếng Anh, chủ đề về trading, cụ thể là quyền chọn nhị phân (binary option).

Bạn nào có kinh nghiệm hiểu biết về thị trường tài chính, giao dịch tiền tệ càng tốt.

Tài liệu sẽ được gởi qua email nếu bạn được chọn

  • Ngày đăng: 25/09/2019 11:49 |
  • 86
Chia sẽ tin này cho bạn bè

Báo giá cho dự án này

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để báo giá cho dự án này!

Có 4 freelancer đang báo giá cho dự án này

1,500,000đ
Trong 10 ngày
Ngày đăng: 30/09/2019 16:59
Trần Thanh Ngọc
Chuyên quản lý dự án Freelancer Việt Nam
1,200,000đ
Trong 10 ngày
Ngày đăng: 27/09/2019 09:19
850,000đ
Trong 12 ngày
Ngày đăng: 26/09/2019 21:15
1,000,000đ
Trong 10 ngày
Ngày đăng: 25/09/2019 23:07
Trung Đàn
Tham gia: 11/05/2013